Català | Castellano
Promocat Indus

La seva immobiliària especialista en Molins de Rei

Promocat IndusLa seva immobiliària especialista en Molins de Rei

Assessoria Jurídica | Advocats Molins de Rei

ADVOCADA

Verónica Romero Del Pozo
Col·legiada Núm. 2150 del
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat

Som experts en Dret Civil, Penal i Laboral:

 • Reclamació de quantitats.
 • Reclamació de danys.
 • Contractes civils.
 • Arrendaments urbans.
 • Separacions i divorcis.
 • Guarda i custòdia.
 • Reclamació d'impagats.
 • Reclamacions de paternitat.
 • Successions testades i intestades.
 • Reclamació judicial d'herència.
 • Delictes i faltes.
 • Defensa i acusació.
 • Delictes contra la seguretat vial.
 • Jurisdicció de menors.
 • Violència domèstica.
 • Acomiadaments.
 • Incapacitacions.
 • Sancions laborals.